شاید فکر کنی وقتی دارم اینو میپرسم باید بگی کسایی که اذیتم میکنن یا مانع پیشرفتم میشن .... ولی نه ! منظورم من این نیست ! تنها کسی که لیاقت رویارویی با تو رو داره خودتی ! نباید به بقیه اجازه ی اینو بدی که باهات بجنگن ! اصلا چرا باید باهات بجنگن؟ شاید بگی : خب برای یه جایگاه خوب ... اینم اشتباهه ! اگر تو از یک ثانیه ی قبلت بهتر باشی ! و حقت اون جایگاه باشه و به جای داشتن هدف جنگ با نفس خودت برای این هدف بجنگی و به خودت بگی که من باید بیشتر کار کنم و یه جورایی با تنبلی درونت (که هممون داریمش) دعوا کنی تا وسوسه کردنتو تموم کنه معلومه که اوضاع بهتر میشه...

-میدونی ... جنگیدن با بقیه نه تنها اوضاع تو رو بهتر نمیکنه بلکه فقط وضع شخصی که داری باهاش میجنگی و شاهدای این جنگو بد تر میکنه !

-به نظرم ... اگر آدما با هم نجنگن ... وضع دنیا خیلی بهتر میشه ...

- چرا از این فرصت برای بهتر کردن وضعشون استفاده نمیکنن؟ با این کار فقط کشور خودشون ویران میشه و یه جای زیبای دیگه رو هم ویران میکنن ... جایی که خونه ی هزاران خانوادس ...

- خواهشا فقط و فقط با خودتون بجنگید ~

+شیپ کشنده ی یاتوری T-T