نمودار اچ آری که بهم میگه چقدر فهمیدنش راحته :) دستگاه مختصاتی که اذیت میکنه ها ! ولی به دل میشینه ، قوانین کپلری که هفتاد درصدشو نمی‌فهمم ، سیاراتی که از دم حفظیاتن و نمی‌دونم دقیقا چی رو باید یاد بگیرم ... ، کهکشان هایی که همین الان که دارم این متنو می‌نویسم در حال ستاره زایی ان ولی نمیدونن من چقدر برای فهمیدن ساز و کارشون دارم تلاش میکنم .... ، منظومه ی شمسی ای که به وجود اومده ها! ولی من هنوز هم که هنوزه دارم روی چه جوری به وجود اومدنش تو حدودای شش میلیارد سال پیش تحقیق میکنم ...

همه اینا لذت بخشه ها ! ولی فکر میکنم امشب زیادی دارن خستم میکنن