اینو بدونید از این به بعد , من آدمی ام که هر وقت موضوعی پیدا میکنم پستشو میذارم ، ولی با توجه به حال و مود این چند وقتم ، و اینکه گفته بودم که اگر حالم بد باشه پست نمیذارم تا حال کسیو بد کنم ، پست نمیزارم ، میدونم کسی نپرسید ، همینجوری خواستم بگم ... ، این پستایی هم که طی این ماه منتشر شدن همه پیش‌ نویس بودن ، ....