#9

+هپی جنی دی

  • مون چایلد (هیرای)
  • يكشنبه ۲۶ دی ۰۰

  خودم رو مینویسم،از خودم مینویسم-30

  اگر میتونستی یه برنامه تلویزیونی بسازی، داستانش درباره چی بود؟

  • مون چایلد (هیرای)
  • شنبه ۲۵ دی ۰۰

  خودم رو مینویسم،از خودم مینویسم-29

  درباره کاری بنویس که الآن انجامش میدی اما قبلا نمیتونستی و برات سخت بوده. چطور تونستی موفق بشی و توانایی انجامش رو داشته باشی؟

  • مون چایلد (هیرای)
  • جمعه ۲۴ دی ۰۰

  خودم رو مینویسم،از خودم مینویسم-28

  درباره سه عادت مفید و سالمی که داری بنویس و بگو چه چیزی بهت انگیزه میده که ادامشون بدی؟

  • مون چایلد (هیرای)
  • پنجشنبه ۲۳ دی ۰۰
  𝔖𝔱𝔞𝔯𝔱 : 1399/09/29

  C'mon Yo MoonChild
  ~~~~~~~~~~
  به محفل مون چایلد خوش اومدید :>

  𝔈𝔫𝔡 : 1400/10/28