۲۵ مطلب در دی ۱۳۹۹ ثبت شده است

RAINBOW 🌈

THE WAY I SEE IT , IF YOU WANT THE RAINBOW , YOU GATTA PUT UP WITH THE RAIN :)

وقتی دیدمش فهمیدم که اگه میخوای رنگین کمونو ببینی باید از بارون بگذری :) 

 • نظرات [ ۳ ]
  • مون چایلد (هیرای)
  • يكشنبه ۲۸ دی ۹۹

  تو روزای ابری....

  تو روزای ابری شک میکنی تو وجود خورشید؟

  پس تو روزای سخت ، شک نکن خدا هست =]

 • نظرات [ ۲ ]
  • مون چایلد (هیرای)
  • يكشنبه ۲۸ دی ۹۹

  YOU ARE.....

  YOU  ARE THE BEST PROJECT YOU CAN WORK ON ^^

  تو بهترین پروژه ای هستی که میتونی روش کار کنی ^^

 • نظرات [ ۱۰ ]
  • مون چایلد (هیرای)
  • پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹

  IT'S NOT 🌎

  IT'S NOT WHAT THE WORLD HOLDS FOR YOU :)

  IT'S WHAT YOU BRING TO IT :)

  این چیزی نیست که دنیا برات میخواد :)

  این چیزیه که تو اجازه میدی دنیا انجام بده :)

 • نظرات [ ۵ ]
  • مون چایلد (هیرای)
  • پنجشنبه ۲۵ دی ۹۹
  𝔖𝔱𝔞𝔯𝔱 : 1399/09/29

  C'mon Yo MoonChild
  ~~~~~~~~~~
  به محفل مون چایلد خوش اومدید :>

  𝔈𝔫𝔡 : 1400/10/28